Case: specialist wegafzetting en verkeersvoorzieningen

Op afstand monitoren

Met behulp van RTRI kan een bedrijf dat zich bezighoudt met het plaatsen, in stand houden en verwijderen van verkeersvoorzieningen en/of wegafzettingen uitstekend gebruik maken van actuele beelden om de veiligheidssituatie ter plekke op afstand te kunnen monitoren. Ook dienen de beelden als bewijsmateriaal dat op zeker moment de voorzieningen juist zijn aangebracht.

Daarnaast kan (bijv. in geval van een onderhoudscontract) sprake zijn van het op afstand monitoren van de stand van zaken op de weg en de staat van de verkeersvoorzieningen gedurende een langere periode.
De markeerfunctie komt van pas als sprake is van een geconstateerde onveilige situatie waarna direct actie kan worden ondernomen. Het eigen areaal aan voertuigen van de specialist genereert bovendien veel beelden voor algemeen gebruik.

“Wij willen actief bijdragen aan het terugdringen van CO2 bij alle door ons uitgevoerde werkzaamheden. Omdat wij werken met real-time beelden bewaken wij de stand van zaken rondom onze verkeersvoorzieningen op een optimale manier met een minimum aan benodigde voertuigkilometers.” “In samenspraak met onze opdrachtgevers en opdrachtnemers, werken we aan het in de keten zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen van onze activiteiten. Door het betrekken van onze opdrachtnemers bij het nemen van deze verantwoordelijkheid dragen wij bij aan verbeteringen van sociale aspecten, arbeidsomstandigheden en veiligheid, gezondheid en milieu, zowel binnen ons bedrijf als bij onze opdrachtnemers en in de ketens van onze opdrachtnemers.”

Vraag een demo aan

Wegopnamen maken met de app Real-Time Road Inspection is gratis. De beelden bekijken via het online platform is eenvoudig.

Wil je weten hoe het werkt? Vraag dan een demo aan!