Beheer openbare ruimte

De openbare ruimte bestaat uit meerdere elementen zoals het openbaar groen, wegen, straatmeubilair en verlichting. In het belang van de inwoners is het zaak om deze elementen goed te onderhouden en waar nodig aanpassingen te verrichten. Jij als beheerder van deze openbare ruimte bent een belangrijke schakel in de leefomgeving van de inwoners.

Maar hoe krijg je al deze elementen in kaart?

Inspectie openbare ruimte

Het is voor de beheerder van de openbare ruimte en de gemeente een hele uitdaging om alle elementen te beheren. Dit heeft tot gevolg dat onderhoud te laat komt, er klachten van inwoners komen, ongelukken ontstaan etc. waardoor de kosten onnodig hoog oplopen.

Waarom zou je niet de openbare ruimte inspecteren terwijl deze beheerd wordt?

De medewerkers van de gemeente of de openbare ruimte zijn vaak onderweg. Er is altijd wel een weg, boom of een verlichting die gebreken heeft. Dit is een goede mogelijkheid om direct de openbare ruimte te inspecteren.

Actueel beeldmateriaal

Inspecteren kan door middel van een app op de telefoon. De app Real-Time Road Inspection. Alle app gebruikers maken tijdens hun ritten automatisch opnames van de weg en kunnen direct calamiteiten melden. De smartphone verstuurt opnames direct via internet waardoor de platformgebruiker direct op de hoogte is van de huidige situatie op de weg.

Op het platform kan de gebruiker de gemelde calamiteiten inzien, maar ook alle andere beelden. Op deze manier kan er een grondige inspectie uitgevoerd worden voor de openbare ruimte.

Is RTRI iets voor jou?

Wegopnamen maken met de app Real-Time Road Inspection is gratis. De beelden bekijken via het online platform is eenvoudig.

Wil je weten hoe het werkt? Vraag dan een demo aan!