Wegonderhoud

De meeste snelwegen (A-wegen) worden beheerd door het Rijk, de provincies zijn verantwoordelijk voor de provinciale wegen (N-wegen), de gemeentes voor de lokale wegen en de waterschappen voor de waterschapswegen. Uit de gegevens van 2018 blijkt dat er in totaal in Nederland 140 duizend kilometer aan verharde wegen beheerd moet worden.

 

In kaart brengen van de wegen

Voor het in kaart brengen van de wegen worden er inspecties gedaan. Hiervoor worden vaak bedrijven ingehuurd die een bepaald traject gaan inspecteren. Deze inspecties worden meestal gedaan wanneer er klachten zijn of tijdens de 2-jaarlijkse controle.

Doordat er geen real time data van de wegen is, is het vaak onduidelijk hoe de wegen ervoor staan. Is het wegdek beschadigd? Is de wegmarkering nog zichtbaar? etc. Het niet hebben van deze real time data kan ervoor zorgen dat er gevaarlijke situaties op de wegen ontstaan en zorgen voor onnodig hoge kosten.

Visuele inspectie software

Aangezien wegbeheerders vaak onderweg zijn, zou het een win-win situatie zijn om tijdens een reparatie direct een inspectie uit te voeren. Met Real-Time Road Inspection is het mogelijk om tijdens het werk afbeeldingen van de weg te maken. Tijdens het rijden naar de locatie kan er direct een melding gemaakt worden van een calamiteit.

Deze beelden en calamiteiten worden realtime in het onlineplatform gezet. Via het online platform kan de platformgebruiker de beelden terugkijken en ervoor zorgen dat de calamiteit(en) tijdig verholpen worden.

Door deze manier van werken kan er preventief gereageerd worden op schade aan de weg. Dit zorgt ervoor dat er lagere kosten zijn en er geen onveilige situaties ontstaan.

Naast de lagere kosten is Real-Time Road Inspection ook nog eens goed voor het milieu. Zo kan RTRI gebruikt worden als CO₂ prestatieladder initiatief (trede 3).

Is RTRI iets voor jou?

Wegopnamen maken met de app Real-Time Road Inspection is gratis. De beelden bekijken via het online platform is eenvoudig.

Wil je weten hoe het werkt? Vraag dan een demo aan!