Weginspectie software

Om goed inzicht te krijgen en te behouden over de kwaliteit van de weg is het belangrijk om actuele beelden te hebben van de wegen.

Weginspectie

Om de wegen op optimale conditie te houden is het belangrijk om regelmatig de wegen te inspecteren. Het te weinig inspecteren van wegen heeft tot gevolg dat een kleine schade aan de weg onnodig kan oplopen, waardoor er onnodige kosten. Daarnaast zorgt een weg met schade of slechte kwaliteit voor onveilige situaties voor het verkeer.

Het achterstallig onderhoud van de weg ontstaat doordat wegbeheerders, werkvoorbereiders en uitvoerders vaak onderweg zijn en niet genoeg tijd hebben om de wegen te inspecteren.

Software voor weginspecties

Om de wegen regelmatig te blijven inspecteren is het door middel van RTRI mogelijk om tijdens het werk actuele beelden van de weg te maken. Deze beelden worden gemaakt met een app op de telefoon of dashcam.

Wanneer een wegbeheerder, werkvoorbereider of uitvoerder onderweg is kan diegene opnames maken van de weg. Tijdens het rijden kan er direct een melding gemaakt worden van een calamiteit, waardoor dit direct gemeld is bij de verantwoordelijke.

Actuele beelden voor weginspectie

Via het online platform kan de platformgebruiker de actuele beelden terugkijken en deze inspecteren op calamiteiten en ervoor zorgen dat de calamiteit tijdig verholpen worden.

Op het platform kunnen alle beelden van alle gebruikers ingezien worden, dus niet alleen de beelden die door jou of je medewerkers zijn gemaakt. Hierdoor zijn er veel (actuele) beelden beschikbaar om te inspecteren.

Door deze manier van werken kan er preventief gereageerd worden op schade aan de weg. Dit zorgt ervoor dat er lagere kosten zijn en er geen onveilige situaties ontstaan.

Naast de lagere kosten is het gebruik maken Real-Time Road Inspection ook nog eens goed voor het milieu. Zo kan RTRI gebruikt worden als CO₂ prestatieladder initiatief (trede 3).

Is RTRI iets voor jou?

Wegopnamen maken met de app Real-Time Road Inspection is gratis. De beelden bekijken via het online platform is eenvoudig.

Wil je weten hoe het werkt? Vraag dan een demo aan!