Wegbeheer in Nederland

In Nederland zijn er verschillende wegen. Namelijk de rijkswegen, provinciale wegen, lokale wegen en waterschapswegen. Deze wegen worden door verschillende partijen onderhouden. Hierdoor blijven de wegen kwalitatief goed in orde. Uit de gegevens van 2018 blijkt dat er in totaal in Nederland 140 duizend kilometer aan verharde wegen beheerd moeten worden.

Wie beheert welke weg in Nederland?

De meeste snelwegen (A-wegen) worden beheerd door het Rijk, de provincies zijn verantwoordelijk voor de provinciale wegen (N-wegen), de gemeentes voor de lokale wegen en de waterschappen voor de waterschapswegen.

Kwaliteit van het wegennet

Doordat er steeds meer vraag in Nederland naar wegen ontstond werd het wegennet in de jaren ’60 flink uitgebreid. De wegen die in de jaren ’60 zijn aangelegd zijn inmiddels toe aan vervanging. Dit komt doordat er in de jaren ’60 nog niet genoeg kennis was over de wegen en het verkeer en men kon niet voorspellen wat er in de toekomst zou gebeuren. Dit zorgt er ook voor dat de wegen eerder toe zijn aan onderhoud.

 

Hoge kosten wegonderhoud

Om al deze wegen te beheren zullen er veel controles uitgevoerd moeten worden. Op het moment wordt de kwaliteit van het wegennet bepaald met (twee)jaarlijkse inspecties en metingen. Wanneer er in de tussentijd schade aan de wegen ontstaat, wordt dit te laat ontdekt. Het gevolg hiervan is dat het onderhoud te laat komt en de kosten hoger zijn dan nodig.

Daar komt bij dat er op het moment geen geld beschikbaar is om het wegennet te inspecteren en te onderhouden. Dit zal ervoor zorgen dat de kosten alleen maar hoger oplopen wanneer er wel een inspectie plaatsvindt.

De wegbeheerders zullen dus moeten overschakelen naar software die de wegen real-time kan bihouden waardoor er regelmatig controles uitgevoerd kunnen worden. Dit zal ertoe leiden dat problemen met het wegennet eerder opgepakt zullen worden en er geen onnodige kosten ontstaan. Er zal preventief gecontroleerd moeten worden in plaats van achteraf.

Realtime weginspectie

Een manier om het probleem op te lossen is door weggebruikers en wegbeheerders tijdens hun ritten de weg te laten scannen. Dit kan door middel van een app die foto’s maakt van de weg. De app gebruiker kan direct aangeven dat er een calamiteit is of de wegbeheerder kan dit achteraf doen via het online platform. Op deze manier is er realtime inzicht in de weg en de kwaliteit daarvan.

Real-Time Road Inspection App

Door middel van de Real-Time Road Inspection App kunnen weggebruikers en wegbeheerders de weg scannen wat ervoor zorgt dat de kwaliteit van de wegen in Nederland verbeterd wordt. De wegen zullen eerder geïnspecteerd worden waardoor problemen eerder aangepakt kunnen worden en zullen de kosten lager zijn.

Is RTRI iets voor jou?

Wegopnamen maken met de app Real-Time Road Inspection is gratis. De beelden bekijken via het online platform is eenvoudig.

Wil je weten hoe het werkt? Vraag dan een demo aan!