Onderhoud en beheer groenvoorzieningen

De groenvoorziening speelt een belangrijke rol in leefbaarheid van een stad of dorp. Om die reden is het van belang om op de hoogte te zijn van de huidige staat van de groenvoorziening.

Beheer en onderhoud groenvoorzieningen

Onder de groenvoorziening vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen en parken. Maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Het is een flinke klus om al de groenvoorziening te inspecteren en te onderhouden. Dit heeft vaak tot gevolg dat onderhoud te laat komt en de leefbaarheid achteruitgaat.

Waarom zou je niet de groenvoorziening inspecteren tijdens het uitvoeren van onderhoud?

Als beheerder van de groenvoorziening ben je vaak onderweg. Er moet altijd wel gemaaid worden of onkruid bestreden worden. Dit is een goed moment om direct een inspectie aan de gehele groenvoorziening te doen.

Actueel beeldmateriaal van de groenvoorziening

Het inspecteren tijdens het uitvoeren van onderhoud kan door middel van een app op de telefoon of met een dashcam. De app gebruiker maakt tijdens de rit naar en tijdens het onderhoud afbeeldingen van de omgeving. Deze beelden worden direct geüpload naar het platform.

Op het platform kan de gebruiker gemelde calamiteiten inzien, maar ook alle andere beelden. Op deze manier kan er een grondige inspectie uitgevoerd worden. Door middel van actueel beeldmateriaal van de groenvoorziening ben je altijd op de hoogte van de huidige stand van zaken, bespaar je CO₂ en kosten.

Verdern kan RTRI gebruikt worden om de stand van zaken van projecten te monitoren. Wordt er bijvoorbeeld een groenstrook aangepast? Door middel van de beelden zijn de voor, tijdens en na beelden beschikbaar. Hierdoor heb je inzicht in de ontwikkelingen van de groenvoorzieningen.

 

Is RTRI iets voor jou?

Wegopnamen maken met de app Real-Time Road Inspection is gratis. De beelden bekijken via het online platform is eenvoudig.

Wil je weten hoe het werkt? Vraag dan een demo aan!