Case: de aannemer

Lagere kosten

Met behulp van RTRI kan een aannemer t.b.v. de interpretatie van bestekken, calculatie en projectvoorbereiding uitstekend gebruik maken van actuele beelden om de situatie van de geplande werkzaamheden en/of het project ter plekke op afstand te kunnen monitoren.

Op deze manier worden kostbare en tijdrovende bezoeken aan een bowlocatie tot een minimum gebracht. Daarnaast kunnen de beelden worden gebruikt (bijv. in geval van onderhoudscontraacten) in de communicatie tussen opdrachtgever en aannemer.

Wij streven een zo duidelijk mogelijke communicatie met onze opdrachtgever na. Daarom leggen we voor aanvang van werkzaamheden en bij oplevering de stand van zaken op de projectlocatie vast. Het voorkomt onnodig discussie over opleverpunten en schades welke naderhand alsnog zijn veroorzaakt aan gereed werk. RTRI ondersteunt hierbij geweldig omdat de beelden na een kwartier al beschikbaar zijn voor alle partijen.”

Vraag een demo aan

Wegopnamen maken met de app Real-Time Road Inspection is gratis. De beelden bekijken via het online platform is eenvoudig.

Wil je weten hoe het werkt? Vraag dan een demo aan!